BẢN QUYỀN HÌNH ẢNH

Kính gửi: Các tác giả ảnh

Viptrip là đơn vị luôn tôn trọng bản quyền hình ảnh, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ về ảnh do các nhiếp ảnh gia, các cá nhân, các tập thể, tổ chức có các tác phẩm về nhiếp ảnh và video.

Trong quá trình làm content, xây dựng nội dung bài viết, chúng tôi có sử dụng hình ảnh của chung tôi và các hình ảnh của các tác giả. Chúng tôi luôn cố gắng liên hệ với chủ quyền ảnh để xin phép sử dụng hình ảnh cho các bài viết hữu ích cho mọi người. Tuy nhiên, cũng không tránh được những thiếu sót, chúng tôi xin lỗi đến tác giả và chủ quyền hình ảnh.

Nếu các tác giả không đồng ý với việc sử dụng hình ảnh của chúng tôi, vui lòng gửi phản hồi về email viptrip.vn@gmail.com . Chúng tôi cam kết thực hiện đúng theo luật sở hữu trí tuệ về hình ảnh và luôn tôn trọng đến tác giả hình ảnh và video.

Chúng tôi cũng luôn mong được hợp tác hình ảnh với các tổ chức, cá nhân, bloger du lịch để có thể chia sẻ những tác phẩm ảnh đẹp đến nhiều du khách được biết đến.

Xin chân thành cảm ơn!

 
0858586168
Co loi xay ra
Co loi xay ra